Vásárlási információk

Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webshopunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

ALAPFOGALMAK

1.1 A Szolgáltató

Cégnév: Strassz Kft
Székhely: 7623 Pécs, Bajcsy Zs. u 5.
Adóigazgatási azonosítószám: 11880459-2-02
Cégjegyzék száma: Cg. 02-09-066566, bejegyezve a Pécsi Törvényszék Cégbíróságnál
Bankszámlaszám: Szigetvári Takarékszövetkezet 50800111-15385406
Szerződés nyelve: Magyar
Elektronikus elérhetőség: info@oraker.hu
Telefonos elérhetőség: Rendeléssel kapcsolatos kérdések esetén: +36 20 2392000 (munkanapokon 8.30 – 17.00 óra között)

1.2 A Vásárló

Aki a Strassz kft oraker webshop szolgáltatását igénybe veszi, azaz a Strassz kft oraker webshop internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.3 A Szállító

 A megrendelt termékeket a GLS Hungary Kft. szállítja házhoz.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2.1. A Strassz kft jelen Általános Szerződési Feltételeket azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza az Strassz kft oraker webshop szolgáltatásával és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Strassz kft oraker webshop szolgáltatásával összefüggő lényeges körülményeket.

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Strassz kft és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató webáruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

2.2 Jelen szerződési feltételek Vásárló általi elfogadása a Strassz kft oraker webshop igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

2.3 A Strassz kft fenntartja a jogot, hogy a jelen szerződési feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosításai a közzétételkor lépnek hatályba és mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató a webáruház-szolgáltatásbiztosítja.

MEGRENDELÉSEKFOGADÁSA,ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

3.1. A megrendelések kezelésére vonatkozó jogszabályokat a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet  tartalmazza, melyet a következő linken ér el: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR

3.2. A Szerződés a Szolgáltató internetes felületén történő megrendeléssel, illetve jelen Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre. A megrendelések feladása az oraker webshopban kizárólag elektronikus úton, a www.oraker.hu webcímen keresztül lehetséges. A webáruház telefonon, faxon, e-mailen vagy levélben leadott rendeléseket nem fogad!

3.3. A megrendelések feldolgozása és postázása hétköznapokon munkaidőben történik, hétvégén az ügyfélszolgálat szünetel.

Elektronikus elérhetőség: info@oraker.hu 

Telefonos elérhetőség: +36 20 2392000 (munkanapokon 8.30 – 17.00 óra között)

3.4. Az oraker webshopban vásárlás előtt feltétlenül szükséges a regisztráció, a megrendelés teljesítéséhez a szállítási és számlázási adatokat meg kell adni. A rendelések teljesítésére az itt közölt feltételek érvényesek. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. A Strassz kft fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

3.5. A webáruházban feltüntetett árak érvényes fogyasztói árak. Amennyiben azonban technikai hiba miatt téves ár jelenik meg az webshopban, az áru elküldése előtt egyeztetés végett telefonon (vagy e-mail-ben) megkeressük Önt. Az ilyen megrendeléseket nem tekintjük érvényesnek.

MEGRENDELÉS MÓDOSÍTÁSA, TÖRLÉSE

 A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló a info@oraker.hu e-mail címen kérheti. A megrendelés visszavonása csak a postázás, illetve a futárszolgálat részére történő átadás előtt lehetséges.

Érvényes megrendelést pontos szállítási és számlázási adatok megadásával lehet feladni.

Ezt a termék kosárba helyezésével, majd az azt követő rendelési forma kitöltésével teheti meg a felhasználó.

ELÁLLÁS JOGA

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II.26) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó 12 hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Az elállás jogának gyakorlását a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II.26) kormányrendelet szabályozza.

Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa vissza a cégünk címére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (utánvéttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni! Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értesíthetjük csomagfeladási szándékáról, annak díját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megtérítése a Vásárlót terheli!

A csomag cégünkhöz történő beérkezését követően, jegyzőkönyvben rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hiányos volt).

A termék visszaérkezését követő 14 munkanapon belül a Vásárló által megadott bankszámla számra visszatérítjük a termék vételárát. (egyeztetés alapján postai úton történő visszajuttatás is lehetséges!)

Minden fogyasztónak (természetes személynek) az áru kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül elállási joga van, amely a következő feltételekkel vehető igénybe:

 • Fogyasztó elállási jogát indoklás nélkül gyakorolhatja
 • Az elállási jog minden termékre vonatkozik, ami bontatlan csomagolásban érkezik vissza az oraker webshophoz. Az elállási jog azonban nem vonatkozik azokra a termékekre, amelyek olyan állapotúak, hogy annak új termékként történő értékesítését nem teszik lehetővé.
 • Elállásra vonatkozó igényét e-mailben vagy személyesen kell bejelentenie.
 • Az áru ellenértékét a termék visszaérkezését követő 14 munkanapon belül visszautaljuk a vevő által megadott bankszámlaszámra.
 • A visszatérítés nem vonatkozik a termékek visszajuttatásának költségeire, melyeket a megrendelőnek kell viselnie.
 • Amennyiben a termékről felbontás után a futár jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 14 napos cserelehetőséget biztosítunk. Ebben az esetben a sérülést a futár által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja.
 • Nem vonatkozik az elállási jog az átvétel után megsérült termékekre.
 • Abban az esetben, ha a terméket a vevő használatba vette és nem tudja hiánytalanul, gyűrődés-, karc- és sérülésmentesen cégünk részére visszajuttatni, nem vállaljuk a termék visszavásárlását.

Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg Ügyfélszolgálatunkat.

Elállási jog gyakorlása esetén a terméket biztonságos, sérülésmentes csomagolásban az alábbi címre kérjük visszaküldeni : Strassz kft 7623 Pécs,Bajcsy Zs u 5. Kérjük, a csomagban küldjön vissza minden olyan kiegészítőt - garanciajegy, használati utasítás, számla, visszárujegy, díszdoboz - amit az eredeti csomag tartalmazott.

Ha az eredeti csomagban promóciós terméket kapott, akkor azt is vissza kell küldenie.

A megrendelésre és méretre készült termékek esetében a Vevőt nem illeti meg a vásárlástól való elállás joga. Az oraker webshop a Vevő ilyen esetekben felmerülő elállási igényét saját belátása alapján elfogadhatja. Ez esetben annak feltételeit a Vevővel írásban közli.

VÁSÁRLÁS MENETE

Az oraker webshop választékát regisztráció és bejelentkezés nélkül is böngészheti. Regisztráció a vásárláshoz sem kell, de az egyéb kényelmi szolgáltatások igénybe vételéhez már szükséges. A regisztráció ingyenes és nem jár kötelezettséggel, regisztrált felhasználóink azonban  számos előnyt élvezhetnek.

Vásárlás előtt mindenképpen ellenőrizze, hogy valóban az a termék került a kosárba, amit Ön kiválasztani szándékozott. Ellenőrizze a darabszámot is!

A kosár lista alján tudja kiválasztani, hogy regisztrációval vagy regisztráció nélkül vásárolna. Ha regisztrációval történő vásárlást választja, akkor be kell jelentkeznie, vagy a  regisztrációs adatlapot kitöltve regisztrálnia kell.

Ha regisztráció nélkül vásárol, akkor csak a szállítási és számlázási adatokat kell megadnia, illetve a fizetési módot kell kiválasztania. Ha regisztrációval vásárol és bejelentkezett, korábban megadott adatai automatikusan megjelennek. Kérjük, az adatokat ellenőrizze le, illetve ha a regisztrációkor megadott szállítási címtől eltérő címre kér kiszállítást, kérjük, azt mindenképpen itt adja meg. Ha a személyes átvételt választja, kérjük adja meg, melyik üzletünkben szeretné a terméket átvenni. A rendelés végső ellenőrzése előtt az adatkezelési szabályzatot is kell fogadnia. A "Tovább" gombra kattintva a megrendelés elküldése előtt még egyszer ellenőrizheti megrendelésének részleteit. A "Megrendelés" gombra kattintva rendelését véglegesítheti és elküldheti, melyről visszaigazolást kap a megadott e-mail címre, automatikus (magyar nyelvű) üzenet formájában. Az üzenet tartalmazza a megrendelése összes adatát, valamint előre utalásos fizetési mód esetén az utaláshoz szükséges adatokat.

Ha az automatikusan elküldött visszaigazoláson hibát talál, vagy megrendelését módosítani szeretné, kérjük info@oraker.hu címen jelezze ilyen irányú szándékát.

Az automatikusan küldött visszaigazolás után ügyfélszolgálatunk e-mail vagy telefonhívás útján visszaigazolást  ad a termék raktár státuszáról és a várható szállítási időről. Általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 3 munkanapon belül.

Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben vagy teljes egészben. A Strassz Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse. Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő előzetes egyeztetést követően kerülhet sor! A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére a nem teljesített rendelés összege.

FIZETÉSI INFORMÁCIÓK, ÁRAK

Az oraker webshopban feltüntetett árak bruttó egységárak, amelyek a mindenkori ÁFA-t tartalmazzák és forintban, egy darabra vonatkozva értendőek. A feltüntetett egységárak nem tartalmazzák a szállítási költségeket.

A "Rendelésre" státusszal rendelkező termékek esetében az árak tájékoztató jellegűek és nem minősülnek közvetlen ajánlattételnek, így nem fűződik hozzájuk ajánlati kötöttség sem. Ezen termékek esetében a készletre kerüléskor az ár változhat, melyről esetleges rendeléskor a megrendelőt haladéktalanul értesítjük. Az árak vonatkozásában az elírásból és tévedésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.

FIZETÉSI MÓDOK

Fizetési módot a megrendeléskor lehet kiválasztani. A fizetés történhet:

 • készpénzben
  • utánvétellel a futárnak fizetve
   Utánvét esetén a szállítást végző futárnak kell kifizetni az áru  ellenértékét átvételi elismervény átvételével.
  • személyes átvétel esetén üzleteinkben helyszíni kifizetéssel.
   Kérjük jelezze, hogy melyik üzletünkben kívánja a terméket átvenni és kifizetni. A termék átvételére 14 nap áll rendelkezésére.
 • bankkártyás fizetéssel 
  • bankkártyás fizetésre üzleteinkben történő személyes átvételkor van lehetőség van.
 • banki előre utalással
  • előre utalási mód választása esetén a termékek postázását csak a fizetési tranzakció lezárását követően kezdjük meg.
  • átutalás esetén a Szigetvári Takarékszövetkezet 50800111-15385406 számú bankszámlára várjuk a megrendelés ellenértékét.
  • fontos, hogy az átutalás megjegyzés rovatában tüntesse fel a rendelés azonosítóját!
  • ha a megrendelt áru vételárát 1 héten belül nem utalja át, úgy munkatársunk megkísérli felvenni Önnel a kapcsolatot, hogy tisztázza a nem fizetés okát. Ha a kapcsolatfelvétel nem sikerül, a megrendelést töröljük és erről elektronikus üzenetet (e-mailt) küldünk.

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Az oraker webshop részére a házhozszállítást a GLS Hungary Kft. biztosítja.
A szállítási határidő Magyarország területén 1-3 munkanap, amennyiben a megrendelt áru a Strassz kft raktárában rendelkezésre áll.

A szállítási idő a választott fizetés módja szerint is változhat. Banki előre utalással történő fizetés esetén az 1-3 munkanapos szállítási idő a fizetési tranzakció lezárása után értendő.

A megrendelés beérkezésekor raktáron nem lévő termékek szállításáról a vásárlót külön tájékoztatjuk e-mailben vagy telefonon, akinek ha a módosított szállítási határidő nem felel meg, elállhat a vásárlási szándékától.

Ha a Strassz kft a megrendelést a fentiek szerinti határidőn belül nem tudja teljesíteni, e-mailen egyezteti a megrendelővel a szállítási határidőt.

A nem teljesíthető rendelésről a megrendelő a megrendelés beérkezését követően még aznap vagy legkésőbb a következő munkanapon külön értesítést kap.

Szállítási költségek

Magyarország területén:
10.000 Ft alatti megrendelés esetén 1.500 Ft
10.000 Ft feletti vásárlás esetén a szállítás INGYENES

Átvételi információk

A megrendelt árut a futárszolgálat munkatársa munkanapokon 8 és 17 óra között időpont egyeztetés nélkül szállítja ki, ezért olyan szállítási címet adjon meg, ahol az adott időpontban a terméket át tudja venni. Ha a kézbesítés nem sikerült, telefonos egyeztetés történik.

A számlát és a garancialevelet a csomag tartalmazza. Átvételkor a csomag sértetlenségét mindig ellenőrizze a kézbesítő előtt. Ha sérülést lát, vetessen fel jegyzőkönyvet és ne vegye át a csomagot. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni.

A vásárlónak átvételkor meg kell győződnie arról, hogy az általa megrendelt terméket szállították-e részére, illetőleg a kiszállított termék (termékek) mennyiségben és szemmel láthatóan minőségben megfelel(nek) a megrendelésének.

A vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja (a csomag részben történő átvételére nincs lehetőség.

Kizárólag abban az esetben rendelje meg utánvéttel a kívánt termékeket, amennyiben annak díját a csomag átvételekor ki tudja fizetni a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újraküldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

TERMÉK INFORMÁCIÓK

Az oraker webshopban általunk forgalmazott termékek kivétel nélkül eredeti termékek, hivatalos magyarországi importőrtől vásároljuk, vagy magunk importáljuk.

Minden arany- és ezüst ékszer nemesfémtartalma megfelel a törvényi előírásoknak, finomságát a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal Nemesfém Ellenőrzési és Engedélyezési Osztálya, ill. jogelődje a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet - a rajta elvégzett vizsgálat alapján - a magyar jogszabályok szerint fémjellel hitelesítette.

Az ékszerek és órák kifogástalan minőségének biztosítéka, hogy munkatársaink minden kiszállításra kerülő ékszert és órát alaposan ellenőriznek, mielőtt csomagolásra kerülnek.

Minden, az oraker webshopban megrendelt termékre az üzletben vásárolttal megegyező garancia érvényes.

A webáruházunkban kínált, készleten lévő termékeink listáját folyamatosan ellenőrizzük és frissítjük, ennek ellenére előfordulhat, hogy az Ön által kiválasztott termék időközben elfogyott. Elsődleges célunk minden megrendelés mihamarabbi teljesítése, ezért mindent megteszünk azért, hogy az esetlegesen kifogyott vagy raktáron nem lévő terméket a lehető legrövidebb időn belül beszerezzük. A beszerzés várható időtartamáról minden esetben e-mailben vagy telefonon tájékoztatást adunk.

Ha a kiválasztott termék egy adott tulajdonsága kiemelt fontossággal bír Önnek, kérjük jelezze felénk és igény esetén minden részletre kiterjedő információt adunk.

A megvásárolni kívánt termék részletes jellemzőit a konkrét árucikkre vonatkozó kép mellett vagy alatt lévő információkból ismerheti meg. A felsorolt jellemzők tájékoztató jellegűek. A termék gyártói, illetve magunk is fenntartjuk a változtatás jogát! Az esetleges hibákért, elírásokért felelősséget az Strassz kft. nem vállal, illetve a mindenkori változtatás jogát fenntartja. Kiemelt hangsúlyt fektetünk arra, hogy a honlapon megjelenő fotók minősége magas színvonalú legyen. Ezen erőfeszítések ellenére az adott esetben látható színek eltérhetnek a valóságtól, mivel azok nagymértékben függnek a felhasználó által használt monitortól, illetve annak beállításától. Az ebből eredő félreértésekért, károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk